Optimaalinen kuukausihinta

Submitted by Mika Lahti on Fri, 01/05/2018 - 18:48

 

Tämän sivun tarkoituksena on esitellä autoedun kuukausierään vaikuttavia tekijöitä joiden avulla voidaan optimoida autoedusta maksettavaa kuukausihintaa.

Verohallinnon luontaisetuja koskeva syventävä vero-ohje kuvaa kohdassa 7 tarkemmin autoedun laskentaperusteita. Sivustolla mainitaan kuukausikohtaisesta arvosta seuraavasti:

Lisävarusteet

Submitted by Mika Lahti on Sun, 11/26/2017 - 19:24

 

Auton hankinta-ajankohdan lisäksi toinen merkittävä optimointikohde leasing auton hankinnassa löytyy auton lisävarusteista, joissa voi oikeasti saada ns. "eurolla enemmän", jos perehtyy hieman verotuksen laskentaperusteisiin. Tämä osio tarkastelee tarkemmin juuri tuota laskentalogiikkaa ja auttaa siten säästöpotentiaalin hahmottamisessa.

Oma vai leasing-auto?

Submitted by Mika Lahti on Sat, 11/25/2017 - 06:46

Vertailtaessa Leasing-auton kustannuksia oman auton omistamiseen, on tärkeä huomata oman auton kustannusten koostuvan auton käyttöön liittyvistä kuluista sekä auton omistamisesta aiheutuvista pääomakuluista. Usein omistamiseen liittyvät pääomakulut jäävät laskelmissa huomioimatta, jolloin on mahdollista päästä virheellisiin lopputuloksiin. Tässä artikkelissa annetaan kokonaiskuva siitä, mitä kaikkea vertailussa pitäisi huomioida.

Käyttökustannukset

Submitted by Mika Lahti on Mon, 11/20/2017 - 18:52

 

Lähinnä pääomakuluihin pohjautuvan perusarvon lisäksi toinen osa kuukausihintaa on vuosittain vahvistettava käyttökustannusten arvo, joka koostuu mm. rengas- ja korjaus- ja huoltokustannuksista. Arvo lasketaan erikseen kahdelle eri tasolle, jotka ovat vapaa autoetu ja käyttöetu ja joiden käytännön ero muodostuu lähinnä siitä, että vapaaseen autoetuun sisältyvät myös polttoainekulut. Ensimmäinen kysymys liittyykin siihen, kannattaako valita Vapaa autoetu vai käyttöetu?