Oma vai leasing-auto?

Lähettänyt Mika Lahti La, 25.11.2017 - 06:46
laskuvirhe

Vertailtaessa Leasing-auton kustannuksia oman auton omistamiseen, on tärkeä huomata oman auton kustannusten koostuvan auton käyttöön liittyvistä kuluista sekä auton omistamisesta aiheutuvista pääomakuluista. Usein omistamiseen liittyvät pääomakulut jäävät laskelmissa huomioimatta, jolloin on mahdollista päästä virheellisiin lopputuloksiin. Tässä artikkelissa annetaan kokonaiskuva siitä, mitä kaikkea vertailussa pitäisi huomioida.

 

Oman auton käyttökulut

Tässä vertailussa keskitytään lähinnä pakollisiin kuluihin, jolloin jätetään huomioimatta esim. auton pesut ja muut täysin välttämättömät kulut. Pakollisia kuluja arviolta 18 000 km vuosittaisella ajolla ovat:

 • Vakuutukset, laskettuna esimerkin omaisesti LähiTapiolan laskurilla, vaihtoehdot:
  • Laaja kasko, jossa mukana törmäykset muuhun kuin hirvieläimeen sekä sijaisauto. Kustannus 837,21 € / vuosi
  • Kasko ilman eläintörmäysvakuutusta sekä sijaisauton mahdollisuutta. Kustannus 766,23 € / vuosi
  • Pelkkä liikennevakuutus, 0 % bonuksilla 428,43 € / vuosi
 • Ajoneuvovero, esim. Skoda Octavia 1,6 TDI, laskettuna Trafin laskurilla
  • Perusvero 135,42 € / vuosi
  • Käyttövoimavero 401,50 € / vuosi
  • Yhteensä: 536,91 € / vuosi
 • Huollot ja korjaukset
 • katsastus ja päästömittaus: 81 €, tehtävä vain kerran, joten 20,25 € /vuosi.
 • renkaiden uusimisesta johtuvia kuluja ei välttämättä tule ollenkaan esimerkin 18 000 km vuotuisella ajomäärällä sekä neljän vuoden pitoajalla, joten jätetään ne sekä renkaiden asennus- ja säilytyskulut huomioimatta. (Pääomakuluissa oletetaan hankintahinnan sisältävän myös talvirenkaat vanteineen.)

Pelkällä pakollisella liikennevakuutuksella laskettaessa vuosittaiset käytön aikaiset kulut muodostavat tässä esimerkissä 1274,24 € / vuosi.

 

Oman auton pääomakulut

Pääomakulut muodostuvat autoon sidotun rahan kustannuksista. Selkein pääomakulun osuus on arvonalennus, eli auton ostohinnan ja myyntihinnan (jäännösarvon) erotus. Lisäksi tulevat saamatta jääneen korkotuoton kustannus sekä mahdollisen lainan korko- ja hoitokulut. Seuraavassa tarkastelemme kutakin näistä tarkemmin.

 

Arvonalennus

Vaikka arvonalennus aiheutuu osittain auton käytöstä, vaikuttaa arvonalennus kuitenkin suoraan autosta myyntihetkellä palautuvaan pääomaan, joten luettakoon se tässä pääomakuluksi. Auto siis kuluu ja vanhenee, jolloin autoon sijoitettu pääoma laskee. Autosta ei saada enää myytäessä samaa rahasummaa kuin mitä siitä ostettaessa on maksettu, joten tämä ostohinnan ja myyntihinnan erotus on siis auton arvonalennus.

Jyrkkä alamäki

 

Arvonalennuksen suuruutta voi arvioida esim. Tekniikan Maailman tai Tuulilasi-lehden käytettyjen autojen hintataulukoista. Aleneman suuruus riippuu ajetuista kilometreistä, sekä - kalliimman premium-auton yleensä säilyttäessä arvonsa paremmin - myös auton merkistä. Jos arvoidaan tässä esimerkissä hankintahinnaltaan 25 000 auton vuosittaisen arvonalennuksen olevan 11 %, nähdään Taulusta 1 auton arvon neljän vuoden pitoajan jälkeen olevan 15 685,56 €. 

Vuosi Hinta 1.1. Poisto 31.12.
1. vuosi 25 000,00 € 2 750,00 €
2. vuosi 22 250,00 € 2 447,50 €
3. vuosi 19 802,50 € 2 178,28 €
4. vuosi 17 624,23 € 1 938,66 €
5. vuosi 15 685,56 € -

Taulu 1 - Arvonalennus neljän vuoden pitoajalla ja 11 % vuosittaisella alenemalla

 

Tällöin auton arvonalennuksen kustannukseksi muodostuu 25 000 € - 15 685,56 € eli 9314,44 €

 

Saamatta jääneen korkotuoton kustannus

Saamatta jääneen korkotuoton kustannus muodostuu tarpeesta sitoa raha autoon jonkin tuottavan sijoituksen sijaan. Tällöin tuolle autoon käytetylle rahasummalle ei saada korkotuottoa. Yleensä autoon sijoitettu rahamäärä on kuitenkin verraten suuri ja vuosien pitoajalla ehtisi kertyä myös korkoa korolle, joten saamatta jäänyttä korkotuottoa ei voi jättää huomioimatta. Esimerkiksi 25 000 € sijoitus neljän vuoden pitoajalla ja kiinteällä 3 % nettokorolla (korko verojen jälkeen) tuottaisi korkoa korolle laskelman (25000*(1-0,03)⁴-25000) mukaisesti peräti 3137 €.

korkoa korolle

 

Lainan korko- ja hoitokulut

Jos koko auton ostaisi teoreettisella 25 000 € autolainalla, jossa olisi 3 % korko, tulisi tasalyhenteisen lainan korko neljän vuoden laina-ajalla olemaan 1531,25 €. Korkokulujen arviointiin löytyy netistä helppoja ja havainnollisia laskureita, esim. https://financer.com/fi/laskuri/lainalaskuri/

Usein käytännössä kuitenkin lainan ehtoihin kuuluu omarahoitusosuus, jonka suuruus vaihtelee tarjouksen ja tilanteen mukaan. Tuolloin myös omarahoitusosuuden rahasummalle täytyisi huomioida saamatta jääneen korkotuoton kustannus. Keskitytään tässä esimerkissä täysin lainoitettuun tilanteeseen, mutta tässäkin täytyy huomioida silti kuukausittaiselle korkokustannukselle saamatta jäävä korkotuotto: Ensimmäisen kuukauden maksettava korko on 62,5 €, jolle 3 %:n nettokorolla korkotuloa jää saamatta 0,16 € toisena kuukautena.Toisen kuukauden maksettava korko on 61,20 €, joten kolmannen kuukauden saamatta jääneeseen korkotuloon huomioidaan tuo 61,20 € sekä edellisen kuukauden maksettu korko (62,5 €) ja korkotulo joka sille summalle olisi saatu edellisessä kuukaudessa, eli 0,16 €. Menetettyä korkoa syntyy siis summalle 62,5+0,16+61,20=123,86 € ja tälle summalle korko on 0,31 €. Näin jatkettaessa neljän vuoden pitojan loppuun onkin korkotuloa jäänyt saamatta kokonaisuudessaan 125,28 €.

Lisäksi lainaan tulee yleensä myös hoitokuluja, kuten perustamiskulu ja kuukausittaiset käsittelumaksut. Erästä automainosta esimerkkinä käyttäen perustamiskulu olkoon tässäkin 195 € ja kuukausittainen käsittelumaksu 10 €/kk. Neljän vuoden laina-ajalla näistä muodostuisi yhteensä 675 € kulut.

Täysin lainoitetun auton kustannukseksi muodostuu tässä esimerkissä yhteensä noin 2332 € lainan korko- ja hoitokuluina.

 

Oman auton kulut yhteensä

Kun kaikki edellä laskee yhteen, niin oman auton kulut neljän vuoden pitoajalla olisivat käteisellä ostettaessa 17548,40 €, eli 356,60 €/kk, tai täysin lainoitetussa vaihtoehdossa 16743,40 €, eli 348,80 €/kk. Huomioitava on, että tämä laskelma tehtiin käyttäen vain pakollista liikennevakuutusta. Leasing-autoilua vastaavalla täydellä kaskolla sijaisautoineen kokonaiskustannukseksi muodostuisi vastaavasti 400 €/kk tai 382 €/kk. Edelleen on huomioitava, että mahdolliset yllättävät korjauskulut puuttuvat myös ja renkaiden uusimiset, vaihdoit ja säilytys jätettiin huomioimatta.

 

Leasing-auton kustannus

Verohallinnon autoetulaskuri antaa uushankintahinnaltaan 25000 €:n arvoisen auton verotusarvoksi kirjoitushetkellä ikäryhmässä A 405 € ja ikäryhmässä B 370 €, eli keskimäärin kuukausikustannus neljän vuoden pitoajalla olisi pahimmassa tapauksessa 387,50 €/kk. Mikäli otetaan mukaan aikaisemmin laskettu 3137 € korkotulo 25000 € rahasummalle, joka voidaan tässä vaihtoehdossa laittaa säästöön, voidaan kuukausikustannusta vähentää 3137 €/48 kk, eli noin 65 €/kk. Leasing-auton kustannukseksi jäisi tällöin vain 322,50 €/kk. Osa yrityksistä lisäksi tukee leasing-politiikassaan autoetua jollain tavoilla, joten kustannus voisi olla tätäkin pienempi.

 

Yheenveto

Tasapainoilua

 

Kaikkien kulujen huomoiminen on kohtuullisen työlästä ja siinä saatta helposti myös unohtua jonkin osuuden laskeminen mukaan kuluiksi. Tarkka laskelma tarvitaan kuitenkin, että voidaan realistisesti verrata leasing-autoilun kuluja oman auton omistamisen kuluihin. Kuten edellä kuvataan, pääomakulujen huomioiminen oman auton hankinnassa on merkittävässä roolissa koska "sijoitettava" rahamäärä on iso.

Tekniikan Maailma -lehden autojen käyttötestien loppuraportit ovat myös hyvä tapa selvittää auton omistamisen kustannuksia. Tämän artikkelin esimerkkiä lähellä olevasta Skoda Octaviasta (hinnaltaan 30 807 € ilman varusteita ja 33 133 € varusteineen) on loppuraportti lehden numerossa 2/15 sekä erikoisnumerossa 13e/2017. Mikäli sinulla on lukuoikeudet voi lukea testin tästä tai voit myös tutustua Ilta-Sanomien tekemään referointiin.

Eliminoimalla TM:n loppuraportista polttoainekulut nähdään kokonaiskustannusten olleen 16 341 € kolmen vuoden ja 60 000 km ajalta, eli 454 €/kk. Tuon hintaiselle autolle verotusarvot olisivat kolmen vuoden pitoajalla n. 490 €/kk eli jopa hieman enemmän mitä loppuraportin kustannukseksi on saatu. Tekniikan Maailman jutussa kerrotaan kokonaiskustannukseen sisältyvän saamatta jäänyttä korkotuloa 1652 €, jonka mainitaan syntyneen vuotuisella 2 % korolla, mutta jonka on todellisuudessa täytynyt syntyä n. 1,6 % korolla. Mikäli käytettäisiin samaa korkokantaa myös leasing-vaihtoehdossa saamatta jäävälle korkotulolle, niin kuukausitasolla hyöty olisi 1652 €/36 kk = n. 46 €/kk ja leasing kustannukseksi muodostuisi 490 €/kk - 46 €/kk = 444 €/kk, joka on 10 €/kk vähemmän kuin TM:n käyttötestin kuukausikulu.

Edellä kuvattujen esimerkkien valossa leasing-auton kustannus tulisi olemaan jonkin verran edullisempi kuin auton omistamisen kustannus. Leasing-vaihtoehtoa puoltavat kuitenkin lisäksi helppous ja riskittömyys. TM:n loppuraportti esimerkiksi sisälsi oletuksen auton jäännöshinnasta, joten jäännösarvo voikin todellisuudessa poiketa arvoidusta. Leasing-vaihtoehdon kannattavuutta on edelleen myös mahdollista parantaa Liisari.fi sivuston vinkeillä, esimerkiksi ajoittamalla leasing-auton hankintahetki parhaaseen mahdolliseen aikaan voidaan auton pitoajalla säästää parikin tuhatta euroa, kuten sivulla Hankinnan ajankohta kirjoitetaan.