Vapaa autoetu vai käyttöetu?

Lähettänyt Mika Lahti Pe, 17.11.2017 - 14:53
gasoline

 

Verottaja vahvistaa vuosittain muidenkin luontaisetujen arvostusten yhteydessä euromääräiset arvot vapaan autoedun ja käyttöedun laskentaan. Tässä arkikkelissa tarkastelemme vapaan autoedun ja käyttöedun eroja ja teemme laskelmia näiden kahden leasing-tavan kannattavuudesta.

Kuvaaja

Vuosittaisia kustannuksia eri vaihtoehdoilla havainnollistava, ajantasaisilla verotusarvoilla varustettu kuvaaja löytyy sivulta Käyttöedun ja vapaan autoedun vertailulaskuri. Voit myös muuttaa kuvaajaa helposti omaa tilannettasi vastaavaksi ja siten testailla helposti eri vaihtoehtoja. Tässä esimerkki tuoksista annetuilla lähtöarvoilla.

vapaan autoedun ja käyttöedun vertailu

 

Seuraavassa tekstissä esitellään kuvaajan taustalta löytyvä vertailulogiikka, käyttäen esimerkeissä 2017 vuoden verotusesimerkkejä

 

Verotausta

Vuoden 2017 luontaisetujen verotusarvot löytyvät sivustolta:

Verohallinnon päätös vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Sivustolla mainitaan vapaan autoedun ja käyttöedun arvot eri ikäisille autoille, mutta oleellisinta laskennan kannalta on, että arvojen erotus on aina 150 €

Kyseisen verohallinnon päätöksen 21 § mukaisesti: "Vapaa autoetu on kysymyksessä, kun työnantaja suorittaa autosta johtuvat kustannukset. Auton käyttöetu on kysymyksessä, kun palkansaaja suorittaa itse ainakin auton käyttövoimakulut.". Käytännössä vapaa autoetu usein tarkoittaa eron muodostuvan polttoaineesta, pesuista ja tuulilasinpesunesteestä. Koska tuulilasinpesunesteen kustannus ainakin allekirjoittaneen n. 18 000 tkm vuosittaisella ajolla on niinkin vähäinen kuin n. 7 EUR ja pesutkin voi halutessaan suorittaa itse, voidaan jatkotarkastelussa keskittyä puhtaaseen polttoaineenkulutukseen.

 

Kannattavuuslaskelma

Kysymys siis muodostuu lopulta siitä, että kuluttaako auto kuukausittaisessa ajossa polttoainetta enemmän kuin 150 €:n arvosta. Lähtötiedoksi tarvitaan siis auton keskikulutus, esim. 4,7 l/100 km, polttoaineen hinta, esim. 1,1 EUR/l sekä kuukausittainen ajomäärä, esim. 1500 km (eli 18 000 km/vuosi). Näistä laskemalla auton (Skoda Octavia 1,6 Diesel) todelliset polttoainekulut kuukaudessa tulisivat olemaan 4,7/100*1,1*1500=77,55 €, joka on vain 47 % vapaan autoedun kustannuksesta. Voidaan siis selkeästi todeta, että vapaa autoetu ei ole kannattava vaihtoehto.

Mikäli kuitenkin työnantajan autopolitiikassa vapaa autoetu on mahdollista valita nykyisen palkan lisänä, tulee käyttöedun ja vapaan autoedun vertailuun ottaa mukaan oma veroprosentti. Näin saadaan selville paljonko on todellinen nettokustannus rahapalkan lisäksi saatavasta vapaan autoedun ja käyttöedun erosta. Esimerkiksi pyöreällä 30 % veroasteella eroksi muodostuisi vain 150 EUR*30/100, eli 45 €. Tässä tapauksessa vapaa autoetu olisikin kannattavampi kuin Skoda Octavian 77,55 € todellinen kulu.

 

Kilometrikorvaukset

Kokonaistilanteen kannalta on huomioitava myös mahdolliset kilometrikorvaukset työajosta, joita voi käyttöedun tapauksessa saada Verottajan ohjeen mukaan, vuonna 2017:

"Jos palkansaaja, jolla on Verohallinnon luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 10 senttiä kilometriltä."

Verottajan käyttämä 10 senttiä kilometriltä on kuitenkin aika korkea luku jos käytännön kuluiksi huomioi pelkän polttoainekulutuksen. Esimerkiksi edellisen tapauksen Skoda Octavian 4,7 l/100 km keskikulutuksella ja 1,1 EUR/l polttoainehinnalla todellinen kustannus kilometriä kohden tulee olemaan vain 4,7/100*1,1*1=0,052 EUR/km, jolloin verottomaksi kilometrikohtaiseksi voitoksi jää 0,10 EUR-0,052 EUR=0,048 EUR. Toki laskelma on tehty keskikulutuksella, joten hyödyn suuruus vaihtelee riippuen siitä sisältääkö työmatka enimmäkseen kaupunki- vai maantieajoa.