Lisävarusteet

Lähettänyt Mika Lahti Su, 26.11.2017 - 19:24

 

Päivitys: Tarkistettu sisällöltään sopivan vuoden 2022 autoedun verotusarvon laskentaperusteisiin.

 

Auton hankinta-ajankohdan lisäksi toinen merkittävä optimointikohde leasing auton hankinnassa löytyy auton lisävarusteista, joissa voi oikeasti saada ns. "eurolla enemmän", jos perehtyy hieman verotuksen laskentaperusteisiin. Tämä osio tarkastelee tarkemmin juuri tuota laskentalogiikkaa ja auttaa siten säästöpotentiaalin hahmottamisessa.

Verohallinnon ohjeen mukaan lisävarusteina käsitellään tavanomaisten lisävarusteiden lisäksi myös moottorinlämmitin (lohkolämmitin) sekä sisätilan lämmitin asennussarjoineen. Lisävarusteisiin ei kuitenkaan lueta talvipyöriä, koska niiden kustannukset sisätyvät käyttökustannuksiin.

Kohta 7.4.4 ohjessa kertoo lisävarusteiden arvon määräytymisestä tarkemmin:

"Lisävarusteiden arvo määräytyy työnantajan niistä maksaman hinnan perusteella. Jos työnantajan saama alennus kuitenkin ylittää tavanomaisen käteis- tai muun vastaavan alennuksen, lisävarusteiden arvona käytetään niiden yleistä suositushintaa. Maahantuojien ja jälleenmyyjien yleisölle suuntaamia kampanjaluonteisia lisävarustepakettien hinnoitteluita voidaan pitää tavanomaisena alennuksena. Palkansaajan itse kustantamia lisävarusteita ei lueta autoedun arvoon."

Toisin kuin uushankintahinta, joka perustuu suositushintaa, johon siis tarjoukset eivät vaikuta, huomioidaan lisävarusteissa kuitenkin ohjeen mukaan myös kampanjahinnoittelut. Tämän perusteella kannattaa seurailla autoliikkeiden mainontaa erityisesti lisävarustepaketteihin perustuvien kampanjoiden osalta ja koittaa sitten ajoittaa auton hankinta sellaisen kampanjan voimassaolon ajalle. Olettaen tässä toki, että nämä kampanjatarjoukset ovat voimassa myös työnantajan hankkiessa autoa, koska joidenkin liikkeiden osalta tämä ei aina ole tilanne vaan tarjoukset ovat rajoitettu koskemaan ainoastaan yksityishenkilöitä.

Erityisesti on kuitenkinkin huomioitava seuraava tarkennus lisävarusteiden osalta:

"...lisävarusteiden hankintahinnat lisätään auton uushankintahintaan siltä osin kuin niiden yhteenlaskettu arvo ylittää 850 euroa. Myös lisävarusteiden asennuskustannukset otetaan huomioon osana hankintahintaa"

Ensimmäisenä saattaa tulla mieleen etsiä lisävarustehinnastosta juuri tuon 850 euron arvoinen lisävarustepaketti, koska tarkennuksessa nimenomaan mainitaan 850 € raja, mutta todellisuudessa samalla rahalla saattaa saada enemmänkin. Verohallinnon samaisesta ohjeesta löytyy kohdasta 7.4.2. seuraava määritelmä:

"Perusarvoa laskettaessa auton hinnasta tehdään euromääräisesti kaikille autoille samansuuruinen perusvähennys, jonka tarkoituksena on tasoittaa käyttö- ja pääomakustannusten välisiä eroja halvempien ja kalliimpien autojen välillä. Perusvähennyksen määrä on 3.400 euroa. Perusarvo pyöristetään lähinnä alempaan 10 euroon"

Tässä erityisen mielenkiintoinen on pyöristyssääntö lähinnä alempaan 10 euroon. Optimointimielessä kiinnostavaa on tottakai selvittää ne euromääriset pisteet, joiden kohdalla tuo 10 euron lisäys kuukausihintaan tapahtuu. Vaikka auton suositushintaan ei voida vaikutta, tällä säännöllä on merkistystä siten, että 850 euron lisävarusteiden lisäksi pyöristyssääntö voikin mahdollistaa samaan hintaan vielä enemmän lisävarusteita. Toisaalta jokin tietty, juuri ja juuri rajan ylittävä lisävaruste saattaakin tulla auton pitoajan aikana kohtuuttoman kalliiksi.

Kuvaaja 1 alla esittää sinisellä viivalla auton pyöristämättömän, eli "absoluuttisen", perusarvon kehitystä auton hankintahinnan kasvaessa kun autoon hankitaan lisävarusteita. Edellä kuvatun pyöristyssäännön mukaisesti todellinen perusarvo muodostuu kuitenkin punaisen käyrän mukaisesti portaittain nousevaksi. Optimoitaessa haetaan siis tilannetta, jossa punaisen ja sininsen käyrän väli on suurin, eli tilannetta juuri ennen kuin kuukausierä nousee 10 eurolla.

 

Lisävarusteiden vaikutus perusarvoon

Kuvaaja 1 - Lisävarusteiden vaikutus perusarvoon, lisävarusteita nyt n. 1300 eurolla kohdassa "arvo"

 

Kuvassa näkyvä poikkeavan pitkä viiva ensimmäiseen "portaaseen" johtuu edellä mainitusta 850 euron osuudesta, jota ei verottajan mukaan huomioida lisävarusteiden osalta. Viivan pituus riippuu siitä, mikä on pelkän auton pyöristämätön (absoluuttinen) perusarvo. Mikäli pelkästä auton uushankintahinnasta laskettu pyöristämätön perusarvo osuu kymmenluvun alkupäähän, esim. 271,4 € voidaan lisävarusteita hankkia vakion 850 € edestä sekä lisäksi samaan kuukausiarvoon kunnes auton ja varusteiden yhteenlaskettu pyöristämätön perusarvo ylittää tässä esimerkissä 279,9 €. Jos taas jo pelkän auton pyöristämätön perusarvo osuu kymmenluvun loppupäähän, esim. 279,2 €, voidaan lisävarusteita hankkia 850 euron lisäksi vain muutamalla eurolla, tai käytännössä ei voida hankkia ollenkaan jos halutaan auton perusarvon olevan pyöristyssäännön rajoissa juuri 270 €.

Mielenkiintoista on tietenkin selvittää pisteet joissa kuukausiarvo vaihtuu. Perusarvon määrityksen mukaisesti esim. ikäryhmän A perusarvo on 1,4 % auton uushankintahinnasta, joten kysymykseen miten paljon uushankintahinta voi nousta perusarvon muuttumatta antaa vastauksen x*0,014=10 €. Tuloksena voidaan todeta, että tarkka maksimiarvo 10 € pyöristysvälille on 714,29 € vastaava hankintahinta. Kuvan 1 punaisen viivan ensimmäisen osan pituus on siten maksimissaan 850 € + 714 € = 1564 €, eli lisävarusteita voikin saada hankittua jopa 1564 € arvosta saman 270 € kuukausiarvon puitteissa. Tämän jälkeen yksittäisen portaan suuruus on aina korkeintaan tuo 714 €, joten ensimmäisen (max 1564 €) nousun jälkeen lisävarusteita onkin järkevää hankkia taas mahdollisimman paljon koko rahalla, eli 1564+714=2278 € kokonaishinnalla. Toisin sanoen, miksi siis tyytyä viiden euron karvanoppaan (teoreettinen lisävaruste, 1564+5=1569 €), koska käytännössä samalla perushinnalla voi saada 709 € arvosta enemmän lisävarusteita.

Jos valituilla lisävarustella perushinta nousisi 10 € ylöspäin seuraavalle kuukausihinnan tasolle, on hyvä huomata, että edelleen tuo 714 € maksimiarvo siitä seuraavaan portaaseen kannattaa hyödyntää aina mahdollisimman täysmääräisesti. Eli jos esimerkiksi valitsisi muiden tarpeellisten varusteiden, hinta esim. 2200 €, lisäksi vielä Volkswagen Passatin 190 € hintaisen peilipaketin, tulisikin varusteiden kokonaishinnaksi 2390 €, jolloin jouduttaisiin maksamaan auton pitoajalla 10 €/kk lisää tuosta peilipaketista. Mikäli auton pitoaika olisi 3 vuotta, tämän hankintahinnaltaan 190 € peilipaketin todellinen kustannus tulisi olemaan arviolta, riippuen auton käyttöönottopäivästä, 36 kk*10 €/kk= 360 €. Samaan kuukausihintaan saa kuitenkin tilattua koko 10 € pyöristysvälin, eli 714 €, arvosta varusteita, joten jos peilipaketin lisäksi valitsee muitakin varusteita, tulee kolmen vuoden pitoajalla täysimääräisen 714 € varustepaketin todellinen kustannus olemaan edelleen kuitenkin sama 36 kk*10 €/kk=360 €.

Voit kokeilla lisävarusteiden hinnan vaikutusta oman autosi verotusarvoon lisävarustelaskurilla. Laskurilla näet syötettyjen hintojen perusteella käyttöedun (perusarvo + verottajan vuosittain vahvistama käyttöedun kustannus) kehityksen lisävarusteiden hinnan funktiona, eli miten käyttöetu nousee lisävarusteiden hinnan noustessa eurolla. Lisäksi näet tietoa mikä tulee olemaan valitsemasi lisävarusteiden todellinen hinta auton pitoajan aikana.