Sähköauton latauksen verotuskohtelu

Submitted by Mika Lahti on Mon, 12/30/2019 - 23:51
sähköautoja latauksessa

Vuoden 2019 verotusta koskevassa verotuspäätöksessä verottaja on huomioinut kasvavan sähkö- ja hybridiautojen käyttäjäkunnan selkeyttämällä työpaikalla tapahtuvan auton latauksen verotuskohtelua.

Verohallinnon päätöksissä käyttöedun määritelmä on kuvattu aikaisemminkin kovin yksinkertaisesti pykälässä 21 § seuraavasti:

Auton käyttöetu on kysymyksessä, kun palkansaaja suorittaa itse ainakin auton käyttövoimakulut.

Nyt pykälään on tullut uutena lisäyksenä alla oleva teksti:

Palkansaajan katsotaan suorittavan auton käyttövoimakulut myös siltä osin, kun auton lataaminen työpaikalla verotetaan työntekijän luontoisetuna päätöksen 25 §:n raha-arvon tai 27 §:ssä tarkoitetun käyvän arvon mukaisesti tai kun palkansaaja maksaa lataamisesta luontoisetua vastaavan korvauksen työnantajalle. 

Käytännössä pykälä 21 § siis selventää, että työnantajan mahdollistama lataus ei muuta käyttöetua vapaaksi autoeduksi kunhan latauksesta aiheutuva hyöty tulee huomioitua.

Edellisessä viitattu pykälä 25 § on täysin uusi ja kertoo konkreettisen raha-arvon lataamiselle:

Kun palkansaaja käyttää työnantajansa kustantamaa sähköä työpaikalla oman autonsa tai auton käyttöedun perusteena olevan auton lataamiseen, käytöstä muodostuvan edun raha-arvo on 30 € kuukaudessa.

Pykälässä siis annetaan yleisemmin työnantajan tarjoamalle latausmahdollisuudelle verotusarvo, riippumatta siitä ladataanko työntekijän omaa autoa vai käyttöetuautoa. Mikäli kuitenkin työntekijä maksaa sähköstä käypää arvoa, niin silloin verotettavaa luontoisetua ei synny.

Pykälässä 21 § viitattu pykälä 27 § taas koskee yleisemmin luontoisetuja ja menee näin:

Sellaisen edun raha-arvona, jonka käypä hinta ilmeisesti on tämän päätöksen mukaista raha-arvoa alhaisempi tai jota edellä ei ole mainittu, on pidettävä sen käypää arvoa.

Tämän päätöksen mukaisesta edun raha-arvosta vähennetään työnantajan palkansaajalta perimä korvaus.

Pykälässä 25 § verottaja on siis arvoinut täyspäiväisen latauksen arvon  olevan suuruudeltaan 30 €/kk, mutta mikäli voi osoittaa käyttävänsä latauspistettä merkittävästi vähäisemmässä määrin esimerkiksi työnantajan toimittaman raportoinnin avulla tai työpailla vietettyjen päivien osalta, niin tähän pykälään viitaten lienee mahdollista hakea oikaisua verotukseen.